ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Πριν απ’ όλα θα ήθελα να τονίσω ότι ο προληπτικός έλεγχος για Καρκίνο του Π.Ε. πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φυσικής εξετάσεως του γιατρού για τον καθένα ηλικίας άνω των 50 ετών αλλά και για κάθε νεώτερο που έχει οικογενειακό ιστορικό καρκίνου. Ουδείς σήμερα αμφισβητεί ότι η πρώιμη ανίχνευση αυτού του καρκίνου μπορεί να σώσει πολλές ζωές κάθε χρόνο.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ (Π.Ε.)

Πριν απ’ όλα θα ήθελα να τονίσω ότι ο προληπτικός έλεγχος για Καρκίνο του Π.Ε. πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φυσικής εξετάσεως του γιατρού για τον καθένα ηλικίας άνω των 50 ετών αλλά και για κάθε νεώτερο που έχει οικογενειακό ιστορικό καρκίνου. Ουδείς σήμερα αμφισβητεί ότι η πρώιμη ανίχνευση αυτού του καρκίνου μπορεί να σώσει πολλές ζωές κάθε χρόνο.

Τι είναι ο καρκίνος του Π.Ε.

Λέγοντας γενικά καρκίνο εννοούμεν πρακτικά μια ομάδα νοσημάτων στα οποία συμβαίνει κύτταρα σε διάφορα σημεία του σώματος να μεταλΛάσονται (αλλάζουν) και να αναπτύσσονται πέραν από κάθε έλεγχο.

Αυτά τα κύτταρα του καρκίνου στις περισσότερες περιπτώσεις σχηματίζουν μια μάζα η έναν όγκο.

Κύτταρα από αυτόν τον όγκο μπορούν να αποσπασθούν, να μετακινηθούν και τελικά να εγκατασταθούν σε διάφορα άλλα μέρη του σώματος.

Αυτή η όλη διαδικασία της εξάπλωσης των καρκινικών κυττάρων καλείται μετάσταση.

Ο Καρκίνος του Π.Ε μπορεί να εμφανισθεί αρχικά είτε στο κόλον (που αντιστοιχεί στα πρώτα 6 πόδια του Π.Ε.) είτε στο ορθόν (που αντιστοιχεί στις τελευταίες 8-10 ίντσες του Π.Ε.)

Πολλές φορές πριν την εμφάνιση του καρκίνου και σε αρκετά πρώιμα στάδια μπορεί να παρουσιασθούν κάποιες αλλαγές στο εσωτερικό τοίχωμα του σιγμοειδούς (που αντιστοιχεί στο τελευταίο κομμάτι του κόλου) η του ορθού.

Ένας τύπος αυτών των μεταβολών είναι η ανάπτυξη του καλουμένου πολύποδος.

Η αφαίρεση αυτού του πολύποδος σε αρχικά στάδια μπορεί να παρεμποδίσει την εξαλλαγή (μετατροπή) του σε καρκίνο.

Περισσότεροι από το 95% των καρκίνων του Π.Ε. ανήκουν στον ιστολογικό τύπο του αδενοκαρκινώματος και οι περισσότεροι από αυτούς (δηλ. τα αδενοκαρκινώματα) ξεκινούν σαν πολύποδες.

Το υπόλοιπο είναι κυρίως λεμφώματα. Στις δυτικές κοινωνίες, το 50% περίπου με καρκίνο του Π.Ε. πεθαίνουν από τη νόσο.

Αυτό την καθιστά τη δεύτερη σε συχνότητα αιτία θανάτου από καρκίνο στους μεν άνδρες μετά τον καρκίνο του πνεύμονα, στις δε γυναίκες μετά τον καρκίνο του μαστού.

Τι προκαλεί τον Καρκίνο του Π.Ε. και ποιες οι ομάδες υψηλού κινδύνου

Μπορεί βέβαια να μην γνωρίζουμε ακόμη ποιες είναι οι ακριβείς αιτίες που προκαλούν τον καρκίνο του Π.Ε , γνωρίζουμε όμως πολύ καλά ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου που εμπλέκονται στην όλη αυτή διαδικασία. Σε γενικές γραμμές λοιπόν αυτοί είναι.

 • Ηλικία Ο καρκίνος του Π.Ε. είναι πολύ πιο πιθανόν (85%) να εμφανισθεί μετά την ηλικία των 50 ετών αν και δυνατόν να παρουσιασθεί σπανιότερα σε μικρότερες ηλικίες και μερικές φορές μάλιστα και κάτω των 20 ετών.
 • Τρόπος ζωής. Δίαιτές με μεγάλη περιεκτικότητα σε λίπος και θερμίδες και πτωχές σε φυτικές ίνες συνδέονται με καρκίνο του Π.Ε.. Με άλλα λόγια περισσότερο λίπος, περισσότερος καρκίνος - περισσότερες ίνες, λιγότερος καρκίνος του Π.Ε.   Επίσης η έλλειψη της άσκησης φαίνεται να παίζει κάποιο ρόλο σ’ αυτό. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η φυσική άσκηση και η μακροχρόνια λήψη ασπιρίνης προστατεύουν από τη νόσο.
 • Πολύποδες. Αυτοί οι καλοήθεις όγκοι που αναπτύσσονται στο εσωτερικό τοίχωμα του κόλου και του ορθού είναι εξαιρετικά συχνοί σε άτομα άνω των 50 και μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για καρκίνο του ΠΕ. Αν και όλοι σχεδόν οι καρκίνοι του κόλου και του ορθού προέρχονται από πολύποδες, η μειοψηφία μόνο των πολυπόδων εξελίσσονται σε καρκίνο. Μια σπάνια κληρονομική νόσος που καλείται οικογενής πολυποδίαση χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολλαπλών (εκατοντάδων) πολυπόδων στο Π.Ε. Αν η νόσος αυτή δεν αντιμετωπισθεί κατάλληλα σχεδόν πάντοτε οδηγεί σε καρκίνο του Π.Ε.
 • Ιατρικό ιστορικό. Γυναίκες που είχαν καρκίνο στις ωοθήκες, την μήτρα η τον μαστό έχουν κάπως μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν καρκίνο Π.Ε. Επίσης άτομα που είχαν προηγουμένως χειρουργηθεί για καρκίνο του Π.Ε. έχουν σε ποσοστό 10% τον κίνδυνο να αναπτύξουν και πάλι πρωτοπαθή καρκίνο στο εναπομείναν τμήμα του Π.Ε. δηλ. ο καρκίνος του Π.Ε. μπορεί να επανεμφανισθεί.
 • Οικογενειακό ιστορικό. Γονείς, αδέλφια και παιδιά ανθρώπων που είχαν καρκίνο του Π.Ε. έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν και οι ίδιοι καρκίνο του Π.Ε εντέρου ιδιαίτερα αν οι συγγενείς τους είχαν αναπτύξει αυτόν τον καρκίνο σε μικρή ηλικία
 • Ελκώδης κολίτις. Πρόκειται για μια νόσο στην οποία το εσωτερικό τοίχωμα του Π.Ε. φλεγμαίνει. Οι πιθανότητες να μεταπέσει η ελκώδης κολίτις σε καρκίνο αυξάνουν όταν η νόσος βρίσκεται σε έξαρση και ιδιαίτερα αν χρονολογείται πέρα των δέκα ετών

Πως διαγιγνώσκεται ο καρκίνος του Π.Ε.

Οι άνθρωποι που έχουν οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του Π.Ε πρέπει να ερωτούν τον γιατρό τους πότε να αρχίζουν τον προληπτικό έλεγχο γι’ αυτή τη νόσο, τι ακριβώς εξετάσεις επιβάλλεται να κάνουν και πόσο συχνά πρέπει να τις κάνουν.

Ο γιατρός σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι υποχρεωμένος να συστήσει μια η περισσότερες από τις παρακάτω εξετάσεις οι οποίες έχουν την δυνατότητα να ανιχνεύσουν και να διαγνώσουν την παρουσία πολυπόδων, καρκίνου η άλλων ανωμαλιών στο Π.Ε. συχνά πολύ πριν ο ασθενής παρουσιάσει τα πρώτα συμπτώματα

 • Δακτυλική εξέταση του ορθού. Είναι μια πολύ απλή εξέταση κατά την οποία ο γιατρός αφού φορέσει ειδικό χειρουργικό γάντι με βαζελίνη εισάγει τον δείκτη του χεριού του μέσα στο ορθό του ασθενούς αναζητώντας τυχόν ανωμαλίες.
 • Εξέταση για την ανίχνευση αίματος στα κόπρανα. Πολλές φορές ο καρκίνος η οι πολύποδες του εντέρου αιμορραγούν αλλά όταν η αιμορραγία αυτή είναι πολύ μικρή – όπως συμβαίνει στα αρχικά στάδια – δεν καθίσταται ορατή δια γυμνού οφθαλμού και έτσι διαλάθει (ξεφεύγει) της προσοχής. Με την εξέταση όμως αυτή ανιχνεύονται πολύ μικρές ποσότητες αίματος στα κόπρανα και έτσι ο καρκίνος διαγιγνώσκεται συνήθως στα αρχικά του στάδια η στο στάδιο του πολύποδος με αποτέλεσμα να αυξάνει σημαντικά η επιβίωση του ασθενούς.
 • Σιγμοειδοσκόπηση. Αυτή η εξέταση αφορά το ορθό και το σιγμοειδές που αποτελεί το κατώτερο τμήμα του εντέρου και γίνεται με ένα ειδικό όργανο που καλείται Σιγμοειδοσκόπιον Το όργανο αυτό μπορεί να είναι εύκαμπτο η άκαμπτο και με αυτό μπορεί ο γιατρός να εξετάσει το εσωτερικό του ορθού η του σιγμοειδούς και να δει αν υπάρχουν πολύποδες η άλλες παθολογικές καταστάσεις.
 • Κολονοσκόπηση. Γι’ αυτήν την εξέταση απαιτείται ένας μακρύτερος εύκαμπτος σωλήνας που ονομάζεται κολονοσκόπιο και ο οποίος εισάγεται από το ορθό και προωθείται κατά μήκος του Π.Ε. Αυτό το όργανο είναι αρκετά μακρύ ώστε να φθάνει με την κατάλληλη τεχνική εκ μέρους του γιατρού μέχρι το αρχικό άκρο του Π.Ε. Επίσης μπορεί να συνδέεται με βιντεο-κάμερα και οθόνη. Με το όργανο αυτό μπορούμε εκτός των άλλων να αφαιρέσουμε και πολύποδες από το Π.Ε. η να πάρουμε μικρά κομμάτια από διάφορα ύποπτα σημεία και να τα στείλουμε για ιστολογική εξέταση προκειμένου να αποδειχθεί η όχι η παρουσία καρκινικών κυττάρων.
 • Βαριούχος υποκλυσμός με διπλή σκιαγραφική αντίθεση. Για την εξέταση αυτή γίνεται στον ασθενή υποκλυσμός με βάριο ο οποίος γεμίζει εν μέρει και διανοίγει το έντερο. Στην συνέχεια ζητείται από τον ασθενή να αποβάλλει το υλικό. Μετά προστίθεται αέρας που διαστέλλει το έντερο και λαμβάνονται ακτινογραφίες.

Ο γιατρός σας θα σας υποδείξει ποιες από όλες αυτές τις εξετάσεις είναι κατάλληλες για την περίπτωσή σας και πόσο συχνά πρέπει να τις κάνετε. Η συνήθης πρακτική που ακολουθείται από τους περισσότερους γιατρούς σύμφωνα πάντοτε με τα ισχύοντα διεθνώς guidelines (οδηγίες) είναι να γίνεται μετά την ηλικία των 50 ετών η δακτυλική εξέταση και η εξέταση για την ανίχνευση του αίματος κάθε χρόνο.

Η σιγμοειδοσκόπηση σύμφωνα πάντα με τις ίδιες οδηγίες πρέπει να γίνεται κάθε πέντε χρόνια και η κολονοσκόπηση κάθε δέκα. Παρόμοια ο ακτινολογικός έλεγχος με το βάριο μπορεί να γίνεται ανάλογα με την περίπτωση κάθε πέντε η δέκα χρόνια.

Αυτονόητο βέβαια είναι ότι όλα αυτά εξατομικεύονται ανάλογα με την περίπτωση.

Ο μόνος όμως υπεύθυνος ο οποίος θα καθορισει το είδος των εξετάσεων και το πότε αυτές θα γίνουν είναι ο γιατρός σας και μόνον αυτός.

Ποια συμπτώματα πρέπει να σας ανησυχήσουν

Σε περίπτωση που εμφανισθεί κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα θα ήταν σκόπιμο να το συζητήσετε με τον γιατρό σας.

 • Αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου
 • Ψευδής επιθυμία για αφόδευση
 • Διάρροια, δυσκοιλιότητα η αίσθημα ατελούς κενώσεως του εντέρου (ότι δηλ. το έντερο δεν αδειάζει τελείως)
 • Αίμα στα κόπρανα είτε πρόκειται για κατακόκκινο αίμα είτε για σκούρο
 • Κόπρανα που βγαίνουν μεν σχηματισμένα αλλά είναι σαφώς στενώτερα από ότι συνήθως δίκην “μολυβδοκονδύλου “ πιθανώς με βλέννα η και αίμα.
 • Γενικευμένα κοιλιακά ενοχλήματα όπως συχνά αέρια που προκαλούν πόνο, φουσκώματα η αίσθημα πληρότητας η και κράμπες των κοιλιακών τοιχωμάτων
 • Απώλεια βάρους χωρίς εμφανή αιτία
 • Επιμένουσα κόπωση και καταβολή
 • Έμετοι

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι αυτά τα ενοχλήματα υποκρύπτουν πάντα καρκίνο. Όμως επειδή αυτά είναι συμπτώματα που μπορεί να προκληθούν και από καρκίνο του Π.Ε. γι’ αυτό θα πρέπει να τα συζητάτε με τον γιατρό σας ο οποίος και θα τα αξιολογήσει ανάλογα είτε για να σας δώσει κάποια θεραπεία είτε για να σας συστήσει περαιτέρω εξετάσεις για την πρώιμη ανίχνευση τυχόν καρκίνου. Μην ξεχνάτε ότι η έγκαιρη διάγνωση του σώζει πολλές ζωές κάθε χρόνο.

NEWSLETTER

Κάντε εγγραφή στο Newsletter μας, για να ενημερώνεστε για τα τελευταία μας νέα, άρθρα και δημοσιεύσεις.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ       09:00 - 13:00
18:00 - 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00 - 12:30

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Ναυπλίου 23
    Άργος, Τ.Κ. 21200

  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  Ιατρείο: 2751025786

  Fax: 2751024649

  Κινητό: 6944846248